Política de Privacidade

DM APOIO, AXUDAS E SUBVENCIÓNS, S.L. infórmalle sobre a súa Política de Privacidade en canto ao tratamento e protección dos datos persoais dos usuarios que se poidan recoller durante a navegación pola páxina web dmsubvencionaxuda.com

Neste sentido, DM APOIO, AXUDAS E SUBVENCIÓNS, S.L. garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, reflectida na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais (LOPD GDD). Tamén cumpre o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas (GDPR).

O uso do sitio web implica a aceptación desta Política de Privacidade así como das condicións recollidas no Aviso Legal.

 

Identidade do responsable

 

Principios aplicados no tratamento de datos

No tratamento dos seus datos persoais, o Titular aplicará os seguintes principios que cumpran cos requisitos do novo regulamento europeo de protección de datos (GDPR):

 • Principio de licitude, lealdade e transparencia: O Titular requirirá sempre o consentimento para o tratamento dos datos persoais, que poderá ser para unha ou varias finalidades concretas sobre as que o Titular informará previamente ao Usuario con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos: O Titular solicitará só os datos estritamente necesarios para a finalidade ou fins para os que se solicita.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: O Titular conservará os datos persoais recollidos durante o tempo estritamente necesario para a finalidade ou fins do tratamento. O Titular informará ao Usuario do prazo de conservación correspondente segundo a finalidade.
  No caso de subscricións, o Titular revisará periodicamente as listas e eliminará aqueles rexistros que estean inactivos durante un tempo considerable.
 • Principio de integridade e confidencialidade: Os datos persoais recollidos serán tratados de forma que se garanta a súa seguridade, confidencialidade e integridade.
  O Titular toma as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou o uso indebido dos datos dos seus usuarios por parte de terceiros.

 

Obtención de datos persoais

Para navegar por dmsubvencionaxuda.com non é necesario proporcionar ningún dato persoal.

Os casos nos que facilita os seus datos persoais son os seguintes:

 • Ao rexistrarse nun formulario de subscrición ou boletín informativo que o propietario xestiona con MailChimp.

 

Dereitos

O Titular infórmalle que respecto dos seus datos persoais ten dereito a:

 • Solicitar acceso aos datos almacenados.
 • Solicitar unha rectificación ou cancelación.
 • Solicita a limitación do teu tratamento.
 • Opoñerse ao tratamento.

Non pode exercer o dereito á portabilidade dos datos.

O exercicio destes dereitos ten carácter persoal e, polo tanto, debe ser exercido directamente polo interesado, solicitándoo directamente ao Titular, o que supón que calquera cliente, abonado ou colaborador que en calquera momento facilitase os seus datos, poderá dirixirse a DM APOIO, AXUDAS E SUBVENCIÓNS, S.L. e solicitar información sobre os datos almacenados e como se obtiveron, solicitar a rectificación dos mesmos, opoñerse ao tratamento, limitar o seu uso ou solicitar a cancelación dos devanditos datos nos ficheiros do Titular.

Para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ten que enviar un correo electrónico a info@dmsubvencionaxuda.com xunto con xustificante legalmente válido como unha fotocopia do seu D.N.I. ou o equivalente.

Ten dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se considera que o tratamento dos datos persoais que lle incumpre infrinxe o Regulamento.

 

Finalidade do tratamento dos datos persoais

Cando te conectas ao Sitio Web para enviar un correo electrónico ao Titular, subscribes ao seu boletín, estás facilitando información persoal da que é responsable DM APOIO, AXUDAS E SUBVENCIÓNS, S.L. Esta información pode incluír datos persoais como o teu enderezo IP. nome e apelidos, enderezo físico, enderezo de correo electrónico, número de teléfono e outra información. Ao proporcionar esta información, dá o seu consentimento para que a súa información sexa recollida, utilizada, xestionada e almacenada por — Dinahosting S.L. — só segundo se describe no Aviso legal e nesta Política de privacidade.

Os datos persoais e a finalidade do tratamento por parte do Titular son diferentes segundo o sistema de captura de información:

 • Formularios de subscrición de contidos: O Titular solicita os seguintes datos persoais: nome e apelidos, enderezo de correo electrónico, número de teléfono e enderezo da páxina web para xestionar a lista de subscricións, enviar boletíns, promocións e ofertas especiais.

Existen outras finalidades coas que o Titular trata os datos persoais:

 • Garantir o cumprimento das condicións recollidas no Aviso Legal e da lexislación aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden a este sitio web a garantir a confidencialidade dos datos persoais que recompila.
 • Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece este sitio web.
 • Para analizar a navegación do usuario. O Titular recolle outros datos non identificativos que se obteñen mediante o uso de cookies que se descargan no ordenador do Usuario ao navegar pola Web cuxas características e finalidade se detallan na Política de Cookies.
 • Para xestionar redes sociais. DM APOIO, AXUDAS E SUBVENCIÓNS, S.L. Ten presenza nas redes sociais. Se te fas seguidor das redes sociais do Titular, o tratamento dos datos persoais rexerase por este apartado, así como por aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normativa de acceso que pertenzan á rede social que en cada caso sexa de aplicación e que xa aceptaches previamente.

O Titular tratará os seus datos persoais co fin de xestionar correctamente a súa presenza na rede social, informarlle das súas actividades, así como para calquera outra finalidade que permita a normativa de redes sociais.

En ningún caso o Titular utilizará os perfís de seguidores nas redes sociais para enviar publicidade de forma individual.

 

Seguridade dos datos persoais

Para protexer os seus datos persoais, o propietario toma todas as precaucións razoables e segue as mellores prácticas do sector para evitar a súa perda, uso indebido, acceso indebido, divulgación, alteración ou destrución dos mesmos.

O sitio web está aloxado en Dinahosting S.L.. A seguridade dos datos está garantida, xa que adoptan todas as medidas de seguridade necesarias para iso. Podes consultar a súa política de privacidade para obter máis información.

DM APOIO, AXUDAS E SUBVENCIÓNS, S.L. informa ao Usuario de que os seus datos persoais non serán cedidos a terceiros, con excepción de que a devandita cesión de datos estea cuberta por unha obriga legal ou cando a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun encargado do tratamento. Neste último caso, a cesión de datos ao terceiro só se realizará cando DM APOIO, AXUDAS E SUBVENCIÓNS, S.L. conta co consentimento expreso do Usuario.

Non obstante, nalgúns casos pódense realizar colaboracións con outros profesionais, neses casos requirirase o consentimento do Usuario, informándolle a identidade do colaborador e a finalidade da colaboración. Realizarase sempre coas máis estritas normas de seguridade.

 

Contido doutros sitios web

As páxinas deste sitio web poden incluír contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos, etc.). O contido incrustado doutros sitios web compórtase exactamente igual que se visitaras o outro sitio web.

Estes sitios web poden recoller datos sobre ti, utilizar cookies, incorporar códigos de seguimento de terceiros adicional e supervisar a túa interacción mediante este código.

 

Política de cookies

Para que este sitio web funcione correctamente necesita utilizar cookies, que son información que se almacena no seu navegador web.

Na páxina Política de Cookies pódese consultar toda a información relacionada coa política de recollida, finalidade e tratamento das cookies.

 

Lexitimación para o tratamento de datos

A base legal para o tratamento dos seus datos é: consentimento.

Para contactar co propietario, subscribirse a un boletín informativo ou facer comentarios neste sitio web, debe aceptar esta Política de privacidade.

 

Categorías de datos persoais

As categorías de datos persoais tratados polo Titular son:

 • Datos identificativos.
 • Non se tratan categorías de datos especialmente protexidas.

 

Conservación dos datos persoais

Os datos persoais que proporcione ao Titular conservaranse ata que solicite a súa supresión.

 

Destinatarios de datos persoais

 • Mailchimp con domicilio en Estados Unidos. Máis información en: https://mailchimp.com
  Procesa os datos co propósito de proporcionar os seus servizos de marketing por correo electrónico ao propietario.
 • Google Analytics é un servizo de análise web proporcionado por Google, Inc., unha empresa de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”).
  Google Analytics utiliza “cookies”, que son ficheiros de texto localizados no seu ordenador, para axudar ao Titular a analizar o uso que fan os Usuarios do Sitio Web. A información xerada pola cookie sobre o seu uso do sitio web (incluíndo o enderezo IP) será directamente transmitida e almacenada por Google nos servidores dos Estados Unidos.
  Máis información en: https://analytics.google.com

A páxina Política de privacidade de Google explica como Google xestiona a privacidade con respecto ao uso de cookies e outra información.

Tamén podes ver unha lista dos tipos de cookies empregadas por Google e os seus colaboradores e toda a información relacionada co seu uso de cookies publicitarias. 

 

Navegación web

Ao navegar por dmsubvencionaxuda.com pódense recoller datos non identificativos, que poden incluír o enderezo IP, a xeolocalización, un rexistro de como se utilizan os servizos e sitios, hábitos de navegación e outros datos que non se poden utilizar para identificar. ti.

O sitio web utiliza os seguintes servizos de análise de terceiros:

 • Google Analytics.

O Propietario utiliza a información obtida para obter datos estatísticos, analizar tendencias, administrar o sitio, estudar patróns de navegación e recoller información demográfica.

O Titular non se fai responsable do tratamento de datos persoais que leven a cabo as páxinas web ás que se pode acceder a través dos distintos enlaces que contén o Sitio Web.

 

Exactitude e veracidade dos datos persoais

Vostede comprométese a que os datos facilitados ao Titular sexan correctos, completos, exactos e vixentes, así como a mantelos debidamente actualizados.

Como Usuario do Sitio Web, é o único responsable da veracidade e corrección dos datos enviados ao Sitio Web, exonerando a DM APOIO, AXUDAS E SUBVENCIÓNS, S.L. de calquera responsabilidade ao respecto.

Aceptación e consentimento

Como Usuario do Sitio Web, declara que foi informado das condicións en materia de protección de datos de carácter persoal, e acepta e consinte o tratamento dos mesmos por parte de DM APOIO, AXUDAS E SUBVENCIÓNS, S.L. na forma e para os fins indicados nesta Política de Privacidade.

Revogabilidade

Para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ten que enviar un correo electrónico a info@dmsubvencionaxuda.com xunto con xustificante legalmente válido como unha fotocopia do seu D.N.I. ou o equivalente.

O exercicio destes dereitos non inclúe ningún dato que DM APOIO, AXUDAS E SUBVENCIÓNS, S.L. está obrigado a conservalo para fins administrativos, legais ou de seguridade.

 

Cambios na Política de Privacidade

O Titular resérvase o dereito a modificar esta Política de Privacidade para adaptala ás novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como ás prácticas do sector.

Estas políticas estarán en vigor ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.