Turismo – Proxectos tractores enogastronómicos

22 de Maio de 2024
Application ends: 16 de Agosto de 2024
Apply Now

Solicita esta axuda

Prazo e tramitación axuda:
16 de Agosto de 2024
200000 - 600000

Axuda Descrición

Obxectivo

Creación de un novo establecemento de aloxamento turístico ou restauración, de acordo con algunha das seguintes tipoloxías:

 • Establecementos hoteleiros
 • Pensións
 • Apartamentos
 • Vivendas turísticas
 • Establecementos de turismo rural
 • Albergues turísticos
 • Campamentos de turismo
 • Establecementos de restaruración ( restaurantes, cafeterías, bares)

O proxecto deberá levar a cabo a posta en marcha de experiencias enogastronómicas, visitas en orixe que poñan en valor a creación da materia prima, seu coidado, recolección, procesado, elaboración do producto final, así como experencias interactivas de cociña ou showcooking, degustación e catas. As experencias deberán contar entre seus productos principais, con, polo menos, un producto que conte con demonomicación de orixe protexida de Galicia, indicación xeográica protexida de Galicia, a certificación de Viñas da Terra ou que dispoña de selo de destino Galicia Calidade.

Beneficiarios

Pemes e grandes empresas para a posta en marcha dun novo establecemento turístico localizado na Comunidade Autónoma de Galicia.

Contía

Max. 600.000€ (inversión min. 200.000€)

% de axuda
 • Pequena empresa: 35%
 • Mediana empresa: 25%
 • Gran empresa: 15%
Gastos subvencionables

LIÑA 1: CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALOXAMENTO E RESTAURACIÓN con criteríos de sostenibilidade e eficiencia enerxética:

 • Novos establecementos turísticos que supoñan a creación de novas infraestructuras ou rehabiitación de infraestructuras existentes, integradas coa contorna e o medio ambiente natural.
 • Deben aplicarse criterios de sostenibilidade (empleo de materiais de baixo impacto amcientes).
 • Poderá incluirse o equipamento necesario para a postas en marcha do establecementos turístico.
 • Incluirá a adecuacion ou acondicionamentos do local ou dos espazos físicos onde se desenrolará a experiencia.

LIÑA 2: SISTEMAS DE ENERXIAS RENOVABLES E ECONOMÍA CIRCULAR NO NOVO ESTABLECEMENTO TURÍCISO:

 • Inversión en enerxias renovables, mais respetuosas coa entorna, que favorezan a reducción da huella de carbono.

LIÑA 3: PROXECTOS DIXITAIS VINCULADOS A ENOGASTRONOMÍA E A SOSTENIBILIDADE TURÍSITCAS NO NOVO ESTABLECEMENTO TURÍSTICO:

 • Proxectos dixitais para a posta en valor de produtos.
 • Creación de programas de desenrolo de entornos intelixentes que favorezan expereincia de turimso enogastronómico para os visitasntes (aplicacións móbiles, creación de entornos de realidade virtual…).
 • Desenrolo tecnolóxico aplicando marketing turístico, ou desenrolo de contidos audiovisuais de calidade e o uso de ferramentas interactivas (fhotocall interactivo …).

LIÑA 4: EXPERIENCIAS ENOGASTRONÓMICAS VINCULADAS O NOVO ESTABLECEMENTO TURÍSTICO:

 • Visitas en orixe que poñan en valor o proceso de cración da materia prima, seu coidado , recolección, procesado, elaboración do productos final, así como experencias interactivas de cociña ou showcooking, degustación e catas.

NOTA: Imprescindible solicitar a LIÑA 1 que se poderá ampliar coas demais liñas.

Condicións
 • Non ter iniciado a inversión na data de presentación da solicitude da axuda (ningún dos costes alegados sobre os que solicita a subvención).
 • O proxecto deberá contar con un informe previo favorable de Turismo de Galicia no momento da solicitude.
 • De ser necesario, deberá contar coa autorización ou licencia urbanística ou sectorial.
 • Cumplir como mínimo 2 das seguintes condicións:
  • Creación de un mínimo de 5 postos de traballo directos (deberá realizarse antes da xustificación final)
  • Creación de vínculos con axentes públicos e privados (acordos ou convenios de colobaración que xustifiquen a coloboración)
  • Creación de un novo establecemtnos turístico que promova o turismo sostible (utilización de productos de proximidade ou ecolóxicos, implantación de fórmulas de reciclaxe ou programas de actividades ou sesibilización medioambiental para as persoas usuarias turísticas.