Impacto paixasístico

22 de Maio de 2024
Application deadline closed.
Prazo e tramitación axuda:
Pechado o prazo de solicitude.
3000

Axuda Descrición

Obxectivo

Obras de mellora para a corrección o impacto paisaxístico.

Beneficiarios

Persoas físicas titulares ben/inmoble.

Contía

Ata 3.000€

% de axuda

70%

Gastos subvencionables

a) Fachada: restauración e/ou revestimento.

 • remate adecuado,
 • retirada de anexos ou carpintería…
 • Substitución de carpintería exterior tradicional

b) Cuberta: Remate, renovación e/ou substitución do acabado exterior

 • retirada de placas de fibrocemento,
 • eliminación anexos

c) Muros de peche: recuperación, restauración e/ou revestimento

 • revestimento
 • reducción de altura
 • pintado de elementos de acceso (cancelas…)

Excluídos

 • Substitución de carpintería e cerrallaría exterior (salvo tradicional)
 • Picado de recebo
 • Elementos estruturais (vigas, piares…)
 • Limpeza

Gastos de execución, honorarios facultativos e tributos non recuperables.

Requisitos
 • 1 sóa solicitude por solicitante: varias actuacións.
 • Plena dispoñibilidade.
 • Comunicación previa/licenza urbanística.
 • Criterios: Guía de cor e materiais de Galicia (12 áreas) + Guía de caracterización e integración paisaxística de valados.