Eficiencia enerxética edificios

20 de Maio de 2024
Application ends: 2 de Outubro de 2024
Apply Now

Solicita esta axuda

Prazo e tramitación axuda:
2 de Outubro de 2024
6300 - 18800

Axuda Descrición

Obxectivo

Obras de mellora enerxética (envolvente, tellados…).

Beneficiarios
 • Propietarias ou inquilinas de vivenda (unifamiliares ailladas, agrupadas ou en edificios residenciais)
 • Comunidades de veciños ou as agrupacións de comunidades
 • Empresas arrendatarias ou concesionarias de edificios.
 • Cooperativas
Liñas e tipos de contratación
 1. Incentivos a contratación indefinida inicial 
 2. Incentivos o incremento da xornada das contratacións indefinidas, de tempo parcial a tempo completo 
 3. Incentivo o incremento da duración anual dos contratos – fixos-discontinuos a un mínimo de 9 meses. 
 4. Axudas para a adaptación do posto de traballo de persoas con discapacidade. 

A maiores hai que ter en conta o Incentivo a formación (opcional).

O único contrato subvencionable será o de duración indefinida.

Contía

Ata 18.800,00€ *** (desglose anexo I)

% de axuda

Entre 40 – 80%

Gastos subvencionables

Reducción dun mínimo do 30% no indicador do consumo de enerxia primaria non renovable, referida a certificación enerxética.

Reducción da demanda enerxética anual global de calefacción e refrixeración da vivenda unifamiliar ou do edificio de un mínimo de entre 35% e 25% dependendo da zona climática.

Accións subvencionables:

 • Envolvente térmica
 • Cambio de ventás
 • Cambio de tellado
 • Calefacción
 • Instalacións eléctricas

Outros gastos subvencionables:

 • Redacción de proxectos
 • Informes técnicos
 • Certificados necesarios
 • Gastos derivados da tramitación administrativa
Documentación necesaria
 • Certificado de eficiencia enerxetica incial
 • Certificado de eficiencia enerxética final
 • Libro de edificio ou estudo sobre o potencial de mellora do edificio
 • Licencia do concello ou comunicación previa