Comercio: Dixitalización e modernización 

22 de Maio de 2024
Application deadline closed.
Prazo e tramitación axuda:
Pechado o prazo de solicitude.
8000 - 37000

Axuda Descrición

Obxectivo

Transformación dixital e modernización do sector comercial e artesanal.

Beneficiarios

Persoas xurídicas ou físicas/comunidades de bens.

 1. Comercio retallista
 • Peme, – 20 traballadores
 • Actividade+domicilio social en Galicia
 • Establecimento: – 300 m (excepto 653.1: mobles)
 • Actividades reguladas
 1. Obradoiros artesáns 
 • Rexistro xeral de artesanía de Galicia (ata 04.03.2024)
Contía
 • Liña de dixitalización comercial: max. 16.700€
 • Liña de innovación comercial: max. 37.000€
 • Liña modernización comercial: max. 8.000€
% de axuda
 • Liña de dixitalización comercial:  75%. 
 • Liña de innovación comercial: 75%.
 • Liña modernización comercial: 60%
Gastos subvencionables
 1. Liña de dixitalización comercial
 • Programa e-commerce I (comerciantes sen páxina web)
 1. Implantación de paxina web sin venta online
 2. Hardware (sistema TPV ou tableta)
 3. Software de pago adapatado a actividade comercial desenrolada e homologada para a dixitalización do certificado de facturas (max. 12 meses)
 4. Impresora de código de barras térmica 1D/2D
 5. Ferramentas de posicionamento dixital (SEO, SEM, ADS)
 • Programa e-commerce II (comerciantes con páxina web, con ou sin venta que teñan implantado o programa e-commerce I)
  1. Implantación ou mantemento da páxina web con venta online
  2. Melloras das ferramentas de posicionamento dicital (SEO, SEM, ADS)
  3. Loxística e-commerce, enténdese como o servizo de transporte para envíos en liña.
  4. Xestor de redes sociais
  5. Imaxen dixital
 1. Liña de innovación comercial
 • Programa smart retail (que teñan implantado o programa e-commerce I  paxina web con venta en liña. Dirixido a transformación dixital do punto de venta e modelo de negocio, a través das seguintes actuacións:
 1. Etiquetado electrónico para liñas de venta
 2. Sistema de click and collect y lockers dixitais
 3. Terminais de autopago para a clientela (self check out)
 4. Tecnoloxia de control de stocks e tecnoloxia RFID
 5. Sofware para a xenstión loxística do e-commerce
 6. Solucións de ciberseguridade
 7. Asistentes virtuais e sistemas dixitais interactivo (chatbots)
 8. Aplicacción para dispositivo móbiles (m-commerce)
 9. Aplicación de realidade virtual autmentada)
 • Programa visual merchandising (que teñan implantado o progrma e-commerce I)
 1. Dirixido a mellora da experiencia da compra, a través da seguintes actuacións:
 2. Escaparates virtuais con ou sin interacción coa clientela.
 3. Pantallas e tótems publicitarios con ou sin interacción coa clientela.
 4. En todo caso, as actuacións comprendidas en ese programa deberán situarse no punto de venta e incluir o software pra a programación e emisión de contidos dixitais. Considéranse subvencionables os gastos relativos a elaboración de estos contidos.
 1. Liña modernización comercial:
 • Programa eficiencia: mellora da eficiciencia enerxética do local, a través das seguintes actuacións:
 1. Portas autómaticas con sensores de proximidade
 2. Sistemas de iluminiación enerxéticamente eficientes e sonsores de presencia para a regulación automática de luces
 3. Sistema de climatización enerxeticamente eficientes
 • Programa reforma: mellora da imaxe do local, a través das seguintes actuacións:
  1. Obras de acondicionamento e reforma da superficie de exposicón e venta do establecemento comercial
  2. Actuacións de mellora da fachada e instalación de rótulos do establecemento comercial
  3. Adquisión de mobiliario auxiliar destinado a mellora da imaxe comercial e adquisión de mobiliario expositivo de productos que sexa neesario para o desenrolo da actividade comercial e do uso exclusivo na supercie de exposición e venta.
  4. Sistemas de vixiancia dixital con unha inversión max. subvencioable de 250€.
 • Programa equipamento
 • Adquisión de equipamento propio da actividade comercial, maquinaria, ferramenta ou equipo auxiliar, de fabricación externa cualificada, directamente relacionada coa actividade ou co deseño e calidade do producto.
Requisitos
 • Web: lssi+protección datos, condicións de contratación e consumo
 • Loxística ecommerce: empresa externa
 • RRSS: 
 1. plan de contidos mensual+ 2 publ/semana. 
 2. multiformato (imaxe, video, texto…), 
 3. imaxe non pixelada (72dpi…), 
 4. calidade