Comercio circular 2023

22 de Maio de 2024
Application ends: 15 de Novembro de 2024
Apply Now

Solicita esta axuda

Prazo e tramitación axuda:
15 de Novembro de 2024
2400 - 4200

Axuda Descrición

Obxectivo

Promover proxectos e iniciativas no ámbito para a defensa e sosteñibilidade do medio ambiente, procurando aproximar tecnoloxía medioambiental e mercado e concienciar tanto as persoas comerciantes como as consumidoras.

Beneficiarios

AUTÓNOMOS e PEMES que desenvolvan a súa actividade en Galicia e cumplan os seguintes requisitos:

 • Ter consideranción de peme.
 • Que estén dados de alta en algún de estos IAES: 641, 642, 643, 644, 645, 647, 651, 652, 653, 656, 657, 659 e 665.

No caso de exercer mais de unha actividade e que unha de elas non sexa subvencionable, debe declararse que a actividade comercial é a actividade principal da empresa. Tamén entrarías empresas ou autónomos que estén inscritos no Rexistro Xeral de Artesáns de Galicia.

Contía
 • Persoas autónomas e pemes de 0 a 10 traballadores: ata 2.400€
 • Persoas autónomas e pemes 11 a 50 traballadores: ata 3.375€
 • Persoas autónomas e pemes 51 a 250 traballadores: ata 4.200€

A inversión mínima subvencionalbe será de 1.000€

% de axuda
 • Persoas autónomas e pemes de 0 a 10 traballadores: 80%
 • Persoas autónomas e pemes 11 a 50 traballadores: 75%
 • Persoas autónomas e pemes 51 a 250 traballadores: ata 70%
Gastos subvencionables

Adquisión de solucións  sostibles de envasado e empaquetado realizadas con materiais 100% biodegradables ou ecolóxidos. Deberá acreditarse mediante certificación, norma ISO ou equivalente que garantice que foron elaborados con prácticas sostibles e responsables. 

Son subvencionables as actuacións dende o 1 de xanerio ata o 15 de novembro do 2023.

 • Caixas e sobres de cartón ou papel reciclado.
 • Recheos, proteccións acolchados e espumas para o embalaxe.
 • Cordas ou cintas de rafia, algodón ou outros materiais naturais.
 • Films de material biodegradable.
 • Etiquetas.
 • Pegamento e cinta adhesiva.
 • Bolsas comerciais de fibras naturais ou material reciclado.

Non son subvencionables:

 • Bolsas comerciais e demais elementos de plástico.
 • Actuacións desenroladas en establecementos de hostelería.
 • Actuacións que incluan publicidade, imaxes ou calquer outro contido sexista ou discriminatorio ou que non respeten a normativa vixente sobre o uso correcto do idioma.
 • Impostos indirectos cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación nin os impostos persoais sobre a renta.