Bono autónomo 2024

22 de Maio de 2024
Application ends: 30 de Setembro de 2024
Apply Now

Solicita esta axuda

Prazo e tramitación axuda:
30 de Setembro de 2024
7000

Axuda Descrición

Obxectivo

Apoio a consolidación da persoa autónoma con mais de 42 meses de antigüidade para inversión realizada e pagada.

Beneficiarios

Autónomos:

 • Con domicilio fiscal en Galicia.
 • Que non fose beneficiaria de esta axuda nos últimos 5 anos.
 • Rendemento neto reducido no ano 2022 inferior a 50.000€.
 • Facturación mínima anual no 2022 de 12.000€.

Pemes, sociedades cooperativas e laborais 

 • Con domicilio fiscal en Galicia.
 • Que a persoa autónoma societaria teña unha antigüidade con mais de 42 meses
 • Que a persoa autónoma societaria non fose beneficiaria de esta axuda nos últimos 5 anos.
 • A empresa deber ter unha faturación mínima anual no ano 2022 de 12.000€.
 • E empresa no imposto de sociedades do ano 2022 inferior a 50.000€ (casillas 552). 
Contía

Max. 7.000€

% de axuda

60%

Gastos subvencionables

Todos os gastos subvencionables teñen que estar realizados e pagados a partir do 01.01.2024 ata a solicitude da axuda (límite 30.09.2024)

 • Compra de maquinaria.
 • Compra e/ou instalación para a mellora da eficiencia enerxética.
 • Inversión para a sustitución de combustibles fósiles ou materiais críticos ou escasos.
 • Compra de ferramentas.
 • Reforma do local de negocio.
 • Equipamento informático.
 • Equipamento de oficina e/ou negocio.
 • Rótulo.
 • Aplicacións informáticas, páxinas web, apps e redes sociais.
 • Deseño e mara.