Autónomos nova oportunidade

10 de Xaneiro de 2024
Application ends: 31 de Outubro de 2024
Apply Now

Solicita esta axuda

Prazo e tramitación axuda:
31 de Outubro de 2024
7500 - 8000

Axuda Descrición

Obxectivo

Axuda económica para traballadores autónomos que cesaron a súa actividade e van volver empernder un negocio como autónomos e son demandantes de emprego no momento previo a nova alta.

Beneficiarios

Persoas que fosen autónomas con anterioridades e queiran voltar a emprender.

Contía

7.500€ incrementarase 500€ no caso de ser muller

Requisitos
  • Terse dado de alta en autónomos no período comprendido entre 31/10/2023 ata o momento da solicitude (max. 30/10/2024)
  • Ter a última alta no RETA antes desta nova alta, dentro dos últimos 3 anos dende a publicación desta orde.
  • Ter unha cotización anterior a nova de un mínimo de 3 meses ininterrumpidos.
  • Estar inscrita como persoa demandante de emprego antes da nova alta e carecer de ocupación efectiva, non ter contrato laboral en vigor e atopoarse en tal situació nna data inmediatamente anterior á de inicio da actividade laboral.
  • Periodo mínimo de 6 meses entre alta nova e a anterior.
  • Domicilio Fiscal con anteioridade á nova alta e desenvolver a súa nova actividade profesional en Galicia
  • Ter iniciada a actividade con anterioridade á presentación da solicitude.
  • Ter dado a baixa no IAE a actividade precedente.

Os requisitos deberanse cumplir na data de solicitude ou na data de inicio da actividade.