Aviso legal

Identificación e Titularidade

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, o Titular expón os seus datos identificativos.

 

Finalidade

O sitio web dmsubvencionaxuda.com ten como finalidade dar a coñecer aos seus usuarios o acceso integrado á información interna e externa sobre fontes de financiamento e axudas públicas e privadas, baixo a marca DM APOIO, AXUDAS E SUBVENCIÓNS, S.L.

 

Condicións de uso

A utilización do Sitio Web outórgalle a condición de Usuario, e implica a total aceptación de todas as cláusulas e condicións de uso incluídas nas páxinas:

Se non está de acordo con todas e cada unha destas cláusulas e condicións, absterase de utilizar este sitio web.

O acceso a este sitio web non supón, en ningún caso, o inicio dunha relación comercial con DM APOIO, AXUDAS E SUBVENCIÓNS, S.L.

A través deste Sitio Web, o Titular facilita o acceso e uso de diversos contidos que o Titular ou os seus colaboradores publicaron a través de Internet.

Para tal fin, comprométese e comprométese a NON utilizar ningún dos contidos do sitio web con fins ou efectos ilícitos, prohibidos no presente Aviso Legal ou pola lexislación vixente, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera xeito poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir o normal uso dos contidos, equipos ou documentos informáticos, ficheiros e todo tipo de contidos almacenados en calquera equipo informático propiedade ou contratado por DM APOIO, AXUDAS E SUBVENCIÓNS, S.L., doutros usuarios ou de calquera Usuario de Internet.

 

Medidas de seguridade

Os datos persoais que proporcione ao Titular poderán ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde exclusivamente a DM APOIO, AXUDAS E SUBVENCIÓNS, S.L., que asume todas as medidas técnicas, organizativas e de seguridade que garantan a confidencialidade, integridade e calidade a información contida nel conforme ao disposto na normativa vixente en materia de protección de datos.

Non obstante, debe ter en conta que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos en Internet non son totalmente fiables e que, polo tanto, o Titular non pode garantir a ausencia de virus ou outros elementos que poidan provocar alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do Usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nel, aínda que o Titular pon todos os medios necesarios e adopta as medidas de seguridade oportunas para evitar a presenza destes elementos lesivos.

 

Información persoal

Podes consultar toda a información relacionada co tratamento dos datos persoais recollidos polo Titular na páxina Política de Privacidade.

 

Contidos

O Titular obtivo a información, os contidos multimedia e os materiais incluídos no Sitio Web de fontes que considera fiables, pero, aínda que tomou todas as medidas razoables para asegurarse de que a información contida sexa correcta, o Titular non garante que sexa exacta. completa ou actualizada.

DM APOIO, AXUDAS E SUBVENCIÓNS, S.L. declina expresamente calquera responsabilidade por erros ou omisións na información contida nas páxinas deste sitio web.

Queda prohibido transmitir ou enviar a través do Sitio Web calquera contido ilícito ou ilícito, virus informáticos, ou mensaxes que, en xeral, afecten ou vulneren os dereitos do Titular ou de terceiros.

Os contidos de dmsubvencionaxuda.com teñen un carácter meramente informativo e en ningún caso deben ser utilizados ou considerados como unha oferta de venda, unha solicitude de oferta de compra ou unha recomendación para realizar calquera outra operación, salvo que se indique expresamente.

DM APOIO, AXUDAS E SUBVENCIÓNS, S.L. resérvase o dereito a modificar, suspender, cancelar ou restrinxir o contido de dmsubvencionaxuda.com, os enlaces ou a información obtida a través da páxina web, sen previo aviso.

DM APOIO, AXUDAS E SUBVENCIÓNS, S.L. non se fai responsable dos danos e prexuízos que poidan derivarse do uso da información do Sitio Web ou da contida nas redes sociais do Titular.

 

Política de cookies

Na páxina Política de Cookies pódese consultar toda a información relacionada coa política de recollida e tratamento de cookies.

 

Ligazóns a outros sitios web

O Titular poderá facilitarlle o acceso a sitios web de terceiros mediante ligazóns coa exclusiva finalidade de informarlle sobre a existencia doutras fontes de información en Internet nas que pode ampliar os datos ofrecidos na páxina web.

Estes enlaces a outros sitios web non constitúen en ningún caso unha suxestión ou recomendación para que visite as páxinas web de destino, que están fóra do control do Titular, polo que DM APOIO, AXUDAS E SUBVENCIÓNS, S.L. non se fai responsable do contido dos sitios web enlazados nin do resultado que obteña seguindo as ligazóns.

Así mesmo, DM APOIO, AXUDAS E SUBVENCIÓNS, S.L. non se fai responsable das ligazóns situadas nos sitios web vinculados aos que lle proporciona acceso.

O establecemento da ligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre DM APOIO, AXUDAS E SUBVENCIÓNS, S.L. e o propietario do sitio no que se establece a ligazón, nin a aceptación ou aprobación por parte do Titular dos seus contidos ou servizos.

Se accedes a un sitio web externo desde unha ligazón que se atopa en dmsubvencionaxuda.com, debes ler a propia política de privacidade do outro sitio web, que pode ser diferente á desta web.

 

Propiedade intelectual e industrial

Todos os dereitos reservados.

Todo acceso a este sitio web está suxeito ás seguintes condicións: a reprodución, almacenamento permanente e difusión dos contidos ou calquera outro uso que teña unha finalidade pública ou comercial queda expresamente prohibido sen o previo consentimento expreso por escrito de DM APOIO, AXUDAS E SUBVENCIÓNS, S.L.

 

Limitación de responsabilidade

DM APOIO, AXUDAS E SUBVENCIÓNS, S.L. declina calquera responsabilidade en caso de interrupcións ou mal funcionamento dos Servizos ou contidos ofrecidos en Internet, calquera que sexa a causa. Así mesmo, o Titular non se fai responsable das interrupcións da rede, perdas de negocio derivadas de tales cortes, suspensións temporais de electricidade ou calquera outro tipo de dano indirecto que lle puidese ocasionar por causas alleas ao propietario.

Antes de tomar decisións e/ou accións en función da información incluída no Sitio Web, o Titular recomenda que comprobe e contraste a información recibida con outras fontes.

 

Xurisdicción

Este Aviso Legal réxese integramente pola lexislación española.

 

Contacto

Se tes algunha dúbida sobre estas Condicións legais ou queres facer algún comentario sobre este sitio web, podes enviar un correo electrónico a info@dmsubvencionaxuda.com